BETA
Nebankovní půjčka bez poplatků

Potřebujete nebankovní půjčku a bez poplatků předem? Naše půjčka je přesně taková. Nebankovní online půjčka bez poplatků předem

Požádat

Nebankovní půjčka bez poplatků, online půjčka bez poplatků

Studujete na vysoké škole, ale blíží se Vám poslední rok studia, pomalu se začínáte rozmýšlet nad tím, kde se usadíte a rozvinete svůj život. Máte ambice na to pracovat z domu nebo mít práci poblíž domu s tím chcete bydlet i ve velkém městě či někde jinde. Jediný problém, který Vám vrtá hlavou je nedostatek financí k uskutečnění tohoto plánu.

Proto hledáte všemi různými způsoby po internetu, kde by se dalo půjčit a najít výhodnou půjčku, ale co když si Vás půjčka najde sama? Jsme společnost, která se pohybuje na trhu s nemovitostmi a jejich financováním již několik řad let, daří se nám svým klientům pokaždé nabídnout produkt dle jejich představ.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Co z hlediska půjček tedy nabízíme? U nás společně můžeme sjednat půjčku bez registru od 100.000 až do 50.000.000,- Kč, tak velký rozsah je proto, že nabízíme i podnikatelské půjčky. Spojení půjčka bez registru je významná tím, že sice nahlížíme do registru dlužníků, ale skutečnostem v něm nedáváme velkou váhu.

Co musíte udělat pro to, abychom Vám půjčili? Je to prosté, půjčku musíte zajistit nemovitostí. Zajištění nemovitost může být i třetí osobou, tudíž Vašimi příbuznými nebo příteli. O jakou nemovitost se může jednat? Zpravidla to bývá rodinný dům nebo byt, ale vyskytují se i případy, kdy se jedná o ornou půdu nebo pozemek. Prakticky se může jednat o vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. Jestliže se vyskytnou nějaké právní vady spojené s nemovitostí, kterou ručíte, tak je buď budeme akceptovat, nebo je opravíme.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Je ovlivněna velikost půjčky hodnotou zajištění? Ano je, naše společnost Vám může maximálně půjčit až 80% z ceny nemovitosti, kterou půjčku zajišťujete. Reálně to znamená, že pokud nemovitost má hodnotu 4.000.000,- Kč, tak Vám maximálně půjčíme 3.200.000,- Kč.

Podmínky k sjednání půjčky jste splnili, teď je řada na nás. Na základě Vaší žádosti sjednáme produkt, který v případě, že se Vám nebude líbit, tak za něj nic neplatíte. K celé Vaší žádosti přistupujeme individuálně, a pokud žádáte, abychom produkt zpracovali předem, tak ani za tuto skutečnost nebudete nic platit navíc.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Nabízíme možnost půjčku poskytnout již do 3 dnů od podání Vaší žádosti na Váš bankovní účet. Tato skutečnost je zcela u nás běžná i s tak vysokými půjčkami dosahujících miliónů.

Jestliže jste dostali půjčku, s tím se i přestěhovali do nového bydlení, máte práci, stíháte splácet včas a tím si i více našetříte, tak Vám nabídneme možnost splatit půjčku předčasně s tím, že uspoříte budoucí úroky. V opačném případě, kdy půjčku nestíháte splácet včas, upřednostňujeme domluvu přímo s Vámi před vymáháním dlužné částky, kdy dochází k jejímu navyšování. Při domluvě Vám nabídneme možnost splácet pouze část splátky po dobu pár let. To v praxi znamená, že budete během 2 let splácet pouze 1/2 splátky.

Ke svým klientům a jejich požadavkům přistupujeme odpovědně, individuálně a vždy se snažíme najít cestu k prospěchu našich klientů. Spokojenost našich klientů rovná se pocta naší společnosti. Při různých problémech se na nás můžete vždy bezproblémově obrátit.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.nebankovnibezpoplatku.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.